ITALSKÉ DNY VOLOMOUCI

Statutární město Olomouc, Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce a Společnost přátel Itálie, pobočný spolek Olomouc Vás uc vě zvou na I T A L S K É D N Y V O L O M O U C I Věnováno památce italských vystěhovalců, přijatých v letech 1915–1918 na Svatém Kopečku a v okolí PROGRAM pátek 3. května 2019 17:00 „VYHNANÍ“, vernisáž menší verze putovní výstavy fotografi í o válečných uprchlících z Tridentska za první světové války P ředstavení publikace Leť, myšlenko / Va, pensiero, pojednávající o italských vystěhovalcích na Olomoucku (Jana Krejčová) Uvedení dětského animovaného fi lmu Naši Italové / I nostri Italiani (Olomouc-Svatý Kopeček, Sadové nám. 7/26, budova pošty) sobota 4. května 2019 10:00–11:30 Mše svatá (Olomouc, katedrála sv. Václava) 10:00–15:00 „VYHNANÍ“, putovní výstava fotografi í (Olomouc-Svatý Kopeček, Sadové nám. 7/26, budova pošty) 11:00–16:00 Prezentace italské kultury (italské produkty a pokrmy, ochutnávka, konverzace v italš ně, kvíz). Vědomostní kvíz připravili studen italské sekce Filozofi cké fakulty UP v Olomouci 11:00–14:00 Koutek italš ny pro začátečníky – úvodní lekce pro všechny zvědavce, i ty, které tento jazyk okouzlil, a rádi by se naučili pár základních frází (Olomouc-Svatý Kopeček, Sadové nám.) 11:00–16:00 Zvýhodněné vstupné do ZOO Olomouc (po získání dvou razítek, tj. za prohlídku výstavy „VYHNANÍ“ a za vyplněný kvíz). K dispozici je omezený počet slevových kar ček 13:00–15:00 Cyklus besed o pobytu Italů na našem území s uvedením dětského animovaného fi lmu Naši Italové / I nostri Italiani (Olomouc-Svatý Kopeček, budova základní školy, Dvorského ulice 115/33) 15:00 Vyhodnocení kvízu 15:30–16:30 Slavnostní odhalení a požehnání pamětní desky, proslovy (Olomouc-Svatý K opeček, Ústavní ulice č. 97/9) 16:30 Alena Pončová (Ostrava-Mariánské Hory): Překvapení z krabice aneb Příběh starého českého fotoaparátu, který po 100 letech vrá l Itálii ztracený kus historie (Olomouc-Svatý Kopeček, budova základní školy, Dvorského ulice 115/33) neděle 5. května 2019 10:00–15:00 „VYHNANÍ“, výstava fotografií (Olomouc-Svatý Kopeček, Sadové nám. 7/26,budova pošty) 16:00 Beseda o knize Vi orio Fiorio. Memorie della guerra mondiale (Gianluigi Fait) (Olomouc-Svatý Kopeček, Sadové nám. 7/26, budova pošty) 18:00 Zpívané nešpory (Olomouc, katedrála sv. Václava) 18:30 Koncert italské hudby – hudebně-literární večer (Olomouc, katedrála sv. Václava) pondělí 6. května 2019 18:00 Uvedení dětského animovaného fi lmu Naši Italové / I nostri Italiani Beseda s italským historikem Gianluigi Faitem, tlumočeno (Aula CMTF UP v Olomouci, Univerzitní ul. 244/22) pondělí 13. května 2019 17:00 „VYHNANÍ“, vernisáž velké verze putovní výstavy fotografi í o válečných uprchlících z Tridentska za první světové války. Výstava je přístupná dle otevírací doby kostela sv. Michala do neděle 16. června 2019 (Olomouc, křížová chodba kostela sv. Michala) PROGRAM 11:00–16:00 13:00–15:00 11:00–16:00 11:00–14:00
Spolupráce: Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek Dětský diagnos cký ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Komise městské čás č. 25 Svatý Kopeček Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci Římskokatolická farnost sv. Michala v Olomouci Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatý Kopeček Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, pobočka Milín
Akci fi nančně podpořili: Komise městské čás č. 25 Svatý Kopeček LIONS CLUB Milana Hořínka Olomouc, z. s., Olomouc Moravsko-slezská křesťanská akademie, z. s., Olomouc Ma ce svatokopecká, spolek
Záš tu udělili: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, Ph.D., O.Praem., opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci J. E. Francesco Saverio Nisio, italský velvyslanec v Praze Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor Statutárního města Olomouce
Mediální partneři:
Koordinátoři: PhDr. Mar n Kučera, Jana Krejčová
VSTUP VOLNÝ, ÚČAST VÍTÁNA, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

-->